Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau: { lo g 4 ​ x + lo g 4 ​ y = 1 + lo g 4 ​ 9 x + y − 20 = 0 ​ .

Giải hệ phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ lo g 4 ​ x + lo g 4 ​ y = 1 + lo g 4 ​ 9 ( 1 ) x + y − 20 = 0 ( 2 ) ​ đ k : { x > 0 y > 0 ​ T ừ ( 1 ) ⇔ lo g 4 ​ ( x . y ) = lo g 4 ​ 36 ⇔ x . y = 36 ⇔ { x + y = 20 x . y = 36 ​ ⇔ { x = 18 x = 2 ​ ⇔ { y = 2 y = 18. ​

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình lo g a l o g a 2 ​ x ​ + lo g a 2 ​ lo g a ​ x ≥ 2 1 ​ lo g a ​ 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG