Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình sau: { 3 logx = 4 logy ( 4 x ) l o g 4 = ( 3 y ) l o g 3 ​ .

Giải hệ phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ 3 logx = 4 logy ( 4 x ) l o g 4 = ( 3 y ) l o g 3 ​ đ k : { x > 0 y > 0 ​ ⇔ { lo g 3. logx = lo g 4. logy ( lo g 4 + logx ) lo g 4 = ( lo g 3 + logy ) . lo g 3 ​ ⇔ { lo g 3. logx − lo g 4. logy = 0 lo g 4. logx − lo g 3. logy = lo g 2 3 − lo g 2 4 ​ Gi ả i HPT ⇔ logx , logy ⇒ x , y .

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập nghiệm S của bất phương trình 4 lo g 0 , 04 2 ​ x − 5 lo g 0 , 2 ​ x < − 6

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG