Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, được nghiệm là:

Giải hệ phương trình open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 5 x square root of 3 plus y equals 2 square root of 2 end cell row cell x square root of 6 minus y square root of 2 equals 2 end cell end table closebằng phương pháp thế, được nghiệm là:

  1. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses fraction numerator square root of 6 over denominator 6 end fraction semicolon space 1 close parentheses

  2. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses square root of 3 semicolon space minus square root of 6 close parentheses

  3. open parentheses x semicolon space y close parentheses equals open parentheses fraction numerator square root of 6 over denominator 6 end fraction semicolon space fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction close parentheses

  4. Có vô số nghiệm

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn C

Lời giải 

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình Bạn Tâm đã giải hệ phương trình này bằng phương pháp thế như sau: Bước 1: Bước 2: Thay (3) vào (2) ta có: Bước 3: Giải phương trình (4) ta được: , lúc đó Vậy nghiệm ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG