Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình: 

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 over x plus 1 over y equals 8 over 5 end cell row cell 2 over x minus 5 over y equals fraction numerator negative 1 over denominator 3 end fraction end cell end table close

H. Nhi

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm và mỗi đường chéo của nó có độ dài 10 cm. Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG