Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giảihệ phương trình: { 4 x + y = 128 5 3 x − 2 y − 3 = 1 ​ .

Giải hệ phương trình: .

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: { 4 x + y = 128 5 3 x − 2 y − 3 = 1 ​ ⇔ { 4 x + y = 4 3 .2 = 4 2 7 ​ 5 3 x − 2 y − 3 = 5 0 ​ ⇔ { x + y = 2 7 ​ 3 x − 2 y − 3 = 0 ​ ⇔ { x = 3 y = 2 3 ​ ​

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 3 + y 3 = 1 ( 1 ) x 4 + y 4 = 1 ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG