Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình: { x yz = 1 ( 1 ) x + y + z = x 2 + y 2 + z 2 ( 2 ) ​

Giải hệ phương trình:

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dễ nhận thấy x yz  = 0 . Từ (1) ta có z = x y 1 ​ . Thay vào phương trình (2) ta có: x + y + x y 1 ​ = x 2 + y 2 + x 2 y 2 1 ​ ⇔ ( x − 1 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( x y 1 ​ − 1 ) 2 + ( x 2 + y 2 + x 2 y 2 1 ​ − 3 ) = 0 (3) Do x 2 + y 2 + x 2 y 2 1 ​ ≥ 3 nên (3) xảy ra khi x=y=z=1.

Dễ nhận thấy . Từ (1) ta có .

Thay vào phương trình (2) ta có:

(3)

Do  nên (3) xảy ra khi x=y=z=1.

1

Câu hỏi tương tự

Mệnh đề nào sau đây là sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG