Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình { y x ​ ​ + x y ​ ​ = x y ​ 7 ​ + 1 x x y ​ + y x y ​ = 78 ​ ( x > 0 , y > 0 )

Giải hệ phương trình 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hệ phương trình tương đương { x + y = 7 + x y ​ x y ​ ( x + y ) = 78 ​ ⇔ { x + y = 7 + x y ​ x y ​ 1 ​ = 78 7 + x y ​ ​ ​ ⇔ { x + y = 7 + x y ​ ( x y ​ ) 2 + 7 x y ​ − 78 = 0 ​ { x + y = 13 x y ​ = 6 ​ { y = 13 − x x 2 − 13 x + 36 = 0 ​ ⇔ { x = 4 y = 9 ​ h o ặ c { x = 9 y = 4 ​

Hệ phương trình tương đương

2

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 2 + 1 + y ( x + y ) = 4 y ( x 2 + 1 ) ( x + y − 2 ) = y ​ ( x , y ∈ R )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG