Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giớihạn có kết quả là

Giới hạn lim for straight x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity of   open parentheses square root of straight x squared plus straight x plus 1 end root minus square root of 2 straight x squared plus 1 end root close parentheses có kết quả là

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

lim for straight x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity of   open parentheses square root of straight x squared plus straight x plus 1 end root minus square root of 2 straight x squared plus 1 end root close parentheses equals lim for straight x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity of fraction numerator open parentheses straight x squared plus straight x plus 1 close parentheses minus open parentheses 2 straight x squared plus 1 close parentheses over denominator open parentheses square root of straight x squared plus straight x plus 1 end root plus square root of 2 straight x squared plus 1 end root close parentheses end fraction equals lim for straight x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity of fraction numerator negative straight x squared plus straight x over denominator square root of straight x squared plus straight x plus 1 end root plus square root of 2 straight x squared plus 1 end root end fraction equals negative infinity Do space khi space straight x not stretchy rightwards arrow plus straight infinity space thì space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative straight x squared plus straight x rightwards arrow negative infinity end cell row cell square root of straight x squared plus straight x plus 1 end root plus square root of 2 straight x squared plus 1 end root rightwards arrow straight x plus square root of 2 straight x end cell end table close

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Giới hạn có kết quả là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG