Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giới hạn có kết quả là

Giới hạn lim for straight x not stretchy rightwards arrow 0 of   fraction numerator square root of straight x plus straight a squared end root minus straight a over denominator straight x end fraction left parenthesis straight a greater than 0 right parenthesis có kết quả là

  1. 0

  2. 1

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

lim for straight x not stretchy rightwards arrow 0 of   fraction numerator square root of straight x plus straight a squared end root minus straight a over denominator straight x end fraction equals lim for straight x not stretchy rightwards arrow 0 of fraction numerator open parentheses square root of straight x plus straight a squared end root minus straight a close parentheses open parentheses square root of straight x plus straight a squared end root plus straight a close parentheses over denominator straight x. open parentheses square root of straight x plus straight a squared end root plus straight a close parentheses end fraction equals lim for straight x not stretchy rightwards arrow 0 of fraction numerator straight x over denominator straight x. open parentheses square root of straight x plus straight a squared end root plus straight a close parentheses end fraction equals lim for straight x not stretchy rightwards arrow 0 of fraction numerator 1 over denominator square root of straight x plus straight a squared end root plus straight a end fraction equals fraction numerator 1 over denominator 2 straight a end fraction space left parenthesis do space straight a greater than 0 right parenthesis

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Giớihạn có kết quả là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG