Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giới hạn l im ( 2 n 2 − 1 ) bằng

Giới hạn  bằng

  1. 2.

  2. .

  3. 0.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do l im n 2 = + ∞ ; l im ( 2 − n 2 1 ​ ) = 2 > 0 nên ta có l im ( 2 n 2 − 1 ) = l im n 2 ( 2 − n 2 1 ​ ) = + ∞.

Do  nên ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x,y là các số thực thỏa mãn lo g 9 ​ x = lo g 12 ​ y = lo g 16 ​ ( x + 2 y ) . Giá trị tỉ số y x ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG