Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giới hạn ( 2 n 2 − 1 ) bằng

Giới hạn  bằng

  1. 2

  2. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Do l im n 2 = + ∞ ; l im ( 2 − n 2 1 ​ ) = 2 > 0 nên ta có: l im ( 2 n 2 − 1 ) = l im n 2 ( 2 − n 2 1 ​ ) = + ∞

Chọn D

Do  nên ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG