Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ: { 2 x + 1 + y − 1 = 0 y 2 ≤ 3. 4 x − 3 ​

Giải hệ: 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình thứ nhất tương đương y = 1 − 2 x + 1 . Thế vào bất phương trình thứ hai, ta được ( 1 − 2 x + 1 ) 2 ≤ 3. 4 x − 3 ⇔ ( 2 x − 2 ) 2 ≤ 0 ⇔ 2 x − 2 = 0 ⇔ x = 1 Vậy nghiệm của hệphương trình đã cho là (1;-3).

Phương trình thứ nhất tương đương . Thế vào bất phương trình thứ hai, ta được

 

Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là (1;-3).

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 2 + 1 + y ( x + y ) = 4 y ( x 2 + 1 ) ( x + y − 2 ) = y ​ ( x , y ∈ R )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG