Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình và biểu diễn tập nghiệm: z 4 − 16 = 0

Giải các phương trình và biểu diễn tập nghiệm:  

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phần thực, phần ảo, mô đun của số phức z = 2 + 5 i 1 + 3 i ​ + ( 1 + i ) 3 − ( 1 − i ) 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG