Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau:

Giải các phương trình sau: 
1. space fraction numerator 1 over denominator 1 minus 2 x end fraction equals fraction numerator 2 over denominator 1 plus 2 x end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1 minus 4 x squared end fraction 2. space x cubed minus 3 x squared minus 4 x equals 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Điều kiện: Quy đồng và khử mẫu , được: 1 + 2x = 2(1-2x)+1 (thỏa điều kiện ) Vậy nghiệm của phương trình cho là 2.

 1. Điều kiện: x not equal to plus-or-minus 1 half 

Quy đồng và khử mẫu , được: 

1 + 2x = 2(1-2x)+1

left right double arrow x equals 1 third (thỏa điều kiện )

Vậy nghiệm của phương trình cho là x equals 1 third
2.
 

2

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức : Rút gọn biểu thức .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG