Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau:

Giải các phương trình sau: x squared minus 49 equals 0

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình 2x – 2 = x + 5 có nghiệm x bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG