Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau: lo g 2 ​ x + lo g 4 ​ x + lo g 8 ​ x = 11

Giải các phương trình sau:

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x>0. lo g 2 ​ x + lo g 4 ​ x + lo g 8 ​ x = 11 ⇔ lo g 2 ​ x + 2 1 ​ lo g 2 ​ x + 3 1 ​ lo g 2 ​ x = 11 ⇔ 6 11 ​ lo g 2 ​ x = 11 ⇔ lo g 2 ​ x = 6 ⇔ x = 64

Điều kiện: x>0.

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình lo g 3 ​ ( x + 1 ) + lo g 3 ​ ( 3 ) = lo g 3 ​ ( 4 x + 1 ) có nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG