Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau 4, 2 ​ x- 50 ​ =0

Giải các phương trình sau

4, x-=0

R. Roboteacher89

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 ​ x- 50 ​ =0 ⇔ 2 ​ x= 50 ​ ⇔x= 2 ​ 50 ​ ​ = 2 50 ​ ​ = 25 ​ = 5 Vậy x=5 là nghiệm của phương trình

x-=0

x=

⇔x=

Vậy x=5 là nghiệm của phương trình

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình: x 2 − 2 ( m + 3 ) x + 2 m + 14 = 0 .Tìm m để phương trình có hai nghiệm x 1 ​ ; x 2 ​ thỏa mãn 2 x 1 ​ + x 2 ​ = 12

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG