Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau 4, 2 x − 1 ​ = x − 1 ​

Giải các phương trình sau

4,

R. Roboteacher89

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐK: { x ≥ 2 1 ​ x ≥ 1 ​ ⇔x ≥ 1 2 x − 1 ​ = x − 1 ​ ⇔2x-1=x-1 ⇔x=0(loại) Vậy phương trình vô nghiệm

ĐK: ⇔x1

⇔2x-1=x-1

⇔x=0(loại)

Vậy phương trình vô nghiệm

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình 1 − x ² ​ 1 − x ² ​ ≤ 2 − 4 x 2 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG