Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình:

Giải các phương trình: display style x to the power of 3 end exponent minus not stretchy left square bracket x not stretchy right square bracket equals 3

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Vì 0 ≤ { x } < 1 n e ^ n 2 < x 3 − x ≤ 3 Với x≤-1 thì x ( x 2 − 1 ) ≤ 0 ; Với − 1 < x ≤ 0 t h ı ˋ x ( x 2 − 1 ) ≤ − x < 1 Với 0 < x ≤ 1 t h ı ˋ x ( x 2 − 1 ) < x 3 ≤ 1 Với x ≥ 2 t h ı ˋ x ( x 2 − 1 ) ≥ 6 Vậy : 1<x<2 suy ra {x}=1 , nghiệm của phương trình là: x = 3 4 ​

Ta có: display style x to the power of 3 end exponent minus not stretchy left square bracket x not stretchy right square bracket equals 3 not stretchy left right double arrow x to the power of 3 end exponent minus not stretchy left parenthesis x minus not stretchy left curly bracket x not stretchy right curly bracket not stretchy right parenthesis equals 3 not stretchy left right double arrow x to the power of 3 end exponent minus x equals 3 minus not stretchy left curly bracket x not stretchy right curly bracket

Vì 

Với x≤-1 thì ;

Với  

Với 

Với 

Vậy : 1<x<2 suy ra {x}=1 , nghiệm của phương trình là: 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG