Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trinh 4 x 2 −x+1<0

Giải bất phương trinh

4−x+1<0

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 x 2 −x+1&lt;0 &lt;=&gt; ( 2 x ) 2 − 2 x . 2 1 ​ + 4 1 ​ + 1 − 4 1 ​ &lt; 0 &lt;=&gt; ( 2 x − 2 1 ​ ) 2 + 4 3 ​ &lt; 0 Do ( 2 x − 2 1 ​ ) 2 ≥ 0 ∀ x ∈ R nên ta có ( 2 x − 2 1 ​ ) 2 + 4 3 ​ ≥ 4 3 ​ =&gt; phương trình trên vô nghiệm

4−x+1<0

<=> 

<=> 

Do 

nên ta có 

=> phương  trình trên vô nghiệm 

 

4

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: (x 2 + 4x + 10) 2 - 7(x 2 + 4x + 11) + 7 &lt; 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG