Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình space log subscript 1 half end subscript left parenthesis log subscript 3 left parenthesis 2 x minus 1 right parenthesis right parenthesis to the power of 1000 space greater than space 0

  1. 1 half space less than space x space less than space 2 space v à space x not equal to 1

  2. 2 over 3 space less than space x space less than space 2 space v à space x space not equal to space 1

  3. 1 space less than space x space less than space 2

  4. 1 space less than space x space less than space 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm là

Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm là begin mathsize 16px style 2 over 3 less than x less than 2 space v à space x not equal to 1 end style

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số Khẳng định nào sau đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG