Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình log subscript 2 left parenthesis log subscript 1 half end subscript left parenthesis 2 to the power of x minus 15 over 16 right parenthesis right parenthesis less or equal than 2

  1. x greater or equal than 0

  2. log subscript 2 15 over 16 less than x less than log subscript 2 31 over 16

  3. 0 less or equal than x less or equal than log subscript 2 31 over 16

  4. log subscript 2 15 over 16 less than x less or equal than 0

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với điều kiện trên ta có, phương trình đã cho tương đương với: Kết hợp điều kiện, ta được nghiệm của phương trình là:

                

Với điều kiện trên ta có, phương trình đã cho tương đương với:

Kết hợp điều kiện, ta được nghiệm của phương trình là: 0 less or equal than x less or equal than log subscript 2 31 over 16

1

Câu hỏi tương tự

Cho số thực a>1, b  = 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG