Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình display style log subscript fraction numerator 2 over denominator straight e end fraction end subscript invisible function application log subscript 3 end subscript invisible function application not stretchy vertical line straight x minus 3 not stretchy vertical line greater or equal than 0

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

text  Vì e  end text greater than 2 not stretchy rightwards double arrow 2 over straight e less than 1 text  nên  end text

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell log subscript 2 over e end subscript invisible function application log subscript 3 invisible function application vertical line x minus 3 vertical line greater or equal than 0 not stretchy left right double arrow 0 less than log subscript 3 invisible function application vertical line x minus 3 vertical line less or equal than 1 end cell row cell not stretchy left right double arrow 1 less than vertical line x minus 3 vertical line less or equal than 3 end cell row cell not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 1 less or equal than x minus 3 less or equal than 3 end cell row cell negative 3 less or equal than x minus 3 less or equal than negative 1 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell 4 less or equal than x less or equal than 6 end cell row cell 0 less or equal than x less or equal than 2 end cell end table close close end cell end table

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG