Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bấtphương trình sau: x l o g 2 ​ x + 4 < 32 .

Giải bất phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x l o g 2 ​ x + 4 < 32 = 2 5 đ k : x > 0 ⇔ ( lo g 2 ​ x + 4 ) lo g 2 ​ x < 5 ⇔ lo g 2 2 ​ x + 4 lo g 2 ​ x − 5 < 0 ⇔ { lo g 2 ​ x < 1 lo g 2 ​ x > − 5 ​ ⇔ { x < 2 x > 2 − 5 . ​

 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y= 1 + 7 x ​ có đạo hàm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG