Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bấtphương trình sau: 7 1 + ∣ x ∣ < 49 .

Giải bất phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

7 1 + ∣ x ∣ < 49 = 7 2 ⇔ 1 + ∣ x ∣ < 2 ⇔ ∣ x ∣ < 1 ⇔ − 1 < x < 1.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cácbất pt: lo g 2 1 ​ 2 ​ x + lo g 4 1 ​ ​ x 2 < 0 ( 1 ) x 2 + m x + m 2 + 6 m < 0 ( 2 ) a. Giải bất phương trình (1) b. Tìm m để mọi nghiệm của (1) là nghiệm của (2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG