Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bấtphương trình sau: lo g 3 1 ​ ​ ( x + 1 ) ≤ lo g 3 ​ ( 2 − x ) .

Giải bất phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g 3 1 ​ ​ ( x + 1 ) ≤ lo g 3 ​ ( 2 − x ) đ k : − 1 < x < 2 ⇔ − lo g 3 ​ ( x + 1 ) ≤ lo g 3 ​ ( 2 − x ) ⇔ lo g 3 ​ x + 1 1 ​ ≤ lo g 3 ​ ( 2 − x ) ⇔ x + 1 1 ​ ≤ 2 − x ⇔ x + 1 x 2 − x − 1 ​ ≤ 0 ⇔ 2 1 − 5 ​ ​ ≤ x ≤ 2 1 + 5 ​ ​ .

 

1

Câu hỏi tương tự

Với hai sốthực a, b tùy ý và 1 + lo g 3 ​ 2 lo g 3 ​ 5. lo g 5 ​ a ​ - lo g 6 ​ b = 2 .Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG