Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bấtphương trình sau: 2 x 2 + x − 6 − 2 x 2 + x − 9 ≥ 56 .

Giải bất phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 x 2 + x − 6 − 2 x 2 + x − 9 ≥ 56 ⇔ 2 x 2 + x − 6 − 2 3 2 x 2 + x − 6 ​ ≥ 56 ( 1 ) Đ ặ t y = 2 x 2 + x − 6 ; y > 0 ( 1 ) ⇔ 7. y − 448 ≥ 0 ⇔ y ≥ 64 ⇔ 2 x 2 + x − 6 ≥ 64 = 2 6 ⇔ x 2 + x − 6 ≥ 6 ⇔ x 2 + x − 12 ≥ 0 { x ≥ 3 x ≤ − 4. ​

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cácbất pt: lo g 2 1 ​ 2 ​ x + lo g 4 1 ​ ​ x 2 < 0 ( 1 ) x 2 + m x + m 2 + 6 m < 0 ( 2 ) a. Giải bất phương trình (1) b. Tìm m để mọi nghiệm của (1) là nghiệm của (2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG