Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bấtphương trình sau: 4 x − 2 > 3 + 2 x − 2 .

Giải bất phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4 x − 2 > 3 + 2 x − 2 ⇔ ( 2 x − 2 ) 2 − 3 − 2 x − 2 > 0 ( 1 ) Đ ặ t y = 2 x − 2 ; y > 0 ( 1 ) ⇔ y 2 − 2 y − 3 > 0 ⇔ { y > 3 y < − 1 ( Lo ạ i ) ​ ⇔ y > 3 ⇔ 2 x − 2 > 3 ⇔ x > lo g 2 ​ 3 + 2.

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bấtphương trình sau: 3 x + 1 + 18. 3 − x > 29 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG