Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình: log subscript 1 fifth end subscript left parenthesis 2 x minus 3 right parenthesis greater than negative 1

  1. x less than 4

  2. x greater than 3 over 2

  3. 4 greater than x greater than 3 over 2

  4. x greater than 4

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đạo hàm của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG