Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình :

 Giải bất phương trình : 
square root of x squared minus 16 x plus 60 end root less than x minus 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức có nghĩa khi và chỉ khi A. x 3 B. x # 1 C. x 1 D. x 1

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG