Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình ∣ ∣ ​ x + 1 8 ​ ∣ ∣ ​ < 2 .

Giải bất phương trình .

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hệ bất phương trình { x + 1 > 3 2 x + m < 2 − m ​ vô nghiệm

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG