Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

GIải bất phương trình: 5 x − 1 ​ + x + 3 ​ ≥ 4

GIải bất phương trình: 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: x ≥ 5 1 ​ Xét hàm số: y = 5 x − 1 ​ + x + 3 ​ liên tục trên nửa khoảng [ 5 1 ​ ; + ∞ ) Ta có: f'(x) = 2 5 x − 1 ​ 5 ​ + 2 x + 3 ​ 1 ​ > 0, ∀ x > 5 1 ​ ⇒ f (x) là hàm số đồng biến trên [ 5 1 ​ ; + ∞ ) Mặt khác: f (1) = 4 . Khi đó bất phương trình đã cho ⇔ f (x)> ≥ f (1) ⇔ x> 1. Vậy x> 1 là nghiệm của bpt đã cho.

Điều kiện: x

Xét hàm số: y =  liên tục trên nửa khoảng [)

Ta có: f'(x) => 0, > f (x) là hàm số đồng biến trên [; +)

Mặt khác: f (1) = 4 . Khi đó bất phương trình đã cho  f (x )>f (1) x> 1.

Vậy x > 1 là nghiệm của bpt đã cho.

1

Câu hỏi tương tự

GIải bất phương trình: x + 9 ​ + 2 x + 4 ​ > 5 (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG