Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình: 2 C x + 1 2 ​ + 2 A x 2 ​ < 30 ( 1 )

Giải bất phương trình:   

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện { x + 1 ≥ 2 x ≥ 2 ​ ⇔ x ≥ 2 , x ∈ Z + Bất phương trình: ( 1 ) ⇔ 2. 2. ( x − 1 ) ! ( x + 1 ) ! ​ + 3 ( x − 2 ) ! x ! ​ < 30 ⇔ x ( x + 1 ) + 3 ( x − 1 ) x < 30 ⇔ 4 x 2 − 2 x − 30 ≤ 0 ⇔ − 2 5 ​ < x < 3 Kết hợp với điều kiện x ≥ 2 , x ∈ Z + ta có: 2 ≤ x < 3 Với x ∈ Z + nên nghiệm của bất phương trình đã cho là x = 2.

Điều kiện 
Bất phương trình:

Kết hợp với điều kiện   ta có: 
Với  nên nghiệm của bất phương trình đã cho là x = 2.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + 1 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG