Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình: ( 3 + 5 ​ ) − x 2 + x + 2 − x 2 + x + 1 < 3 ( 3 − 5 ​ ) − x 2 + x .

Giải bất phương trình: .

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chia hai vế của bất phương trình đã cho cho 2 − x 2 + x , ta được ( 2 3 + 5 ​ ​ ) − x 2 + x + 2 < 3 ( 2 3 − 5 ​ ​ ) − x 2 + x ( 1 ) Đ ặ t u = ( 2 3 + 5 ​ ​ ) − x 2 + x , u > 0 B a ^ ˊ t p h ươ n g t r ı ˋ nh ( 1 ) t r ở t h a ˋ nh { u + 2 < u 3 ​ u > 0 ​ ⇔ { u 2 + 2 u − 3 < 0 u > 0 ​ ⇔ 0 < u < 1 ⇒ 0 < ( 2 3 + 5 ​ ​ ) − x 2 + x < ( 2 3 + 5 ​ ​ ) 0 ⇔ − x 2 + x < 0 ⇔ { x < 0 x > 1 ​

Chia hai vế của bất phương trình đã cho cho , ta được

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 2 + 1 + y ( x + y ) = 4 y ( x 2 + 1 ) ( x + y − 2 ) = y ​ ( x , y ∈ R )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG