Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bài toán bằng cách lập phương trình Một xe máy khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc 30 km/h. Sau khi xe máy đi được 20 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô khởi hành từ B để đi đến A với vận tốc 45 km/h, biết quãng đường AB dài 90 km. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ô tô khởi hành thì hai xe gặp nhau?

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một xe máy khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc 30 km/h. Sau khi xe máy đi được 20 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô khởi hành từ B để đi đến A với vận tốc 45 km/h, biết quãng đường AB dài 90 km. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ô tô khởi hành thì hai xe gặp nhau? 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Gọi thời gian để 2 xe gặp nhau kể từ lúc ô tô khởi hành là x (giờ). Biết vận tốc của từng xe trên từng quãng đường ⇒lập phương trình theo tổng quãng đường để tìm x . Lời giải chi tiết: Gọi thời gian để 2 xe gặp nhau kể từ lúc ô tô khởi hành là x (giờ)(x>0). Đổi 20 phút = giờ Quãng đường xe máy đi được trong 20 phút đầu là30. =10 (km) Quãng đường xe máy đi từ khi ô tô khởi hành đến khi 2 xe gặp nhau là30x(km). Quãng đường ô tô đi đến chỗ gặp nhau với xe máy là45x(km). Vì quãng đường AB dài 90 km nên ta có phương trình: Vậy sau giờ = 1 giờ 4 phút kể từ lúc ô tô khởi hành thì hai xe gặp nhau

Phương pháp giải:

Gọi thời gian để 2 xe gặp nhau kể từ lúc ô tô khởi hành là x (giờ).

Biết vận tốc của từng xe trên từng quãng đường 

⇒ lập phương trình theo tổng quãng đường để tìm x.

Lời giải chi tiết:

Gọi thời gian để 2 xe gặp nhau kể từ lúc ô tô khởi hành là x (giờ) (x>0).

Đổi 20 phút = 1 third giờ

Quãng đường xe máy đi được trong 20 phút đầu là 30.1 third=10 (km)

Quãng đường xe máy đi từ khi ô tô khởi hành đến khi 2 xe gặp nhau là 30x(km).

Quãng đường ô tô đi đến chỗ gặp nhau với xe máy là 45x(km).

Vì quãng đường AB dài 90 km nên ta có phương trình: 

10 plus 30 x plus 45 x equals 90 left right double arrow 75 x equals 80 left right double arrow x equals 16 over 15 space left parenthesis g i ờ right parenthesis

Vậy sau 16 over 15giờ = 1 giờ 4 phút kể từ lúc ô tô khởi hành thì hai xe gặp nhau

 

6

Câu hỏi tương tự

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG