Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% và tổ II đã vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch ?.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% và tổ II đã vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch ?.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi x,y là số sản phẩm của tổ I, II theo kế hoạch . ĐK: x, y nguyên dương và x < 600; y < 600. Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm nên ta có phương trình: x + y = 600 (1) Số sản phẩm tăng của tổ I là: (sp), Số sản phẩm tăng của tổ II là: (sp). Do số sản phẩm của hai tổ vượt mức 120(sp) nên ta có phương trình: + =120(2) Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: Giải hệ ta được x = 200 , y = 400 (thỏa mãn điều kiện) Vậy số sản phẩm đựoc giao theo kế hoạch của tổ I là 200, của tổ II là 400.

Gọi x,y là số sản phẩm của tổ I, II theo kế hoạch .
ĐK: x, y nguyên dương và x < 600; y < 600.
Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm nên ta có phương trình:
x + y = 600 (1)
Số sản phẩm tăng của tổ I là: 18 over 100 x (sp), Số sản phẩm tăng của tổ II là: 21 over 100 y (sp).

Do số sản phẩm của hai tổ vượt mức 120(sp) nên ta có phương trình: 18 over 100 x + 21 over 100 y=120 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus y equals 600 end cell row cell space 18 over 100 x space plus 21 over 100 x space equals 120 end cell end table close
Giải hệ ta được x = 200 , y = 400 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy số sản phẩm đựoc giao theo kế hoạch của tổ I là 200, của tổ II là 400.

2

Câu hỏi tương tự

a/ Tìm các số thực u,v biết: b/ Giải phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG