Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bài toán bằng cách lập phương trình Một đội công nhân dự định trong một ngày sửa được 40m đường. Nhưng do thời tiết không thuận lợi nên thực tế mỗi ngày họ sửa được một đoạn ít hơn 10m sao với dự địnhv à vì vậy họ phải kéo dài thời gian làm việc thêm 6 ngày. Tính chiều dài đoạn đường đội công nhân dự định sửa.

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một đội công nhân dự định trong một ngày sửa được 40m đường. Nhưng do thời tiết không thuận lợi nên thực tế mỗi ngày họ sửa được một đoạn ít hơn 10m sao với dự địnhv à vì vậy họ phải kéo dài thời gian làm việc thêm 6 ngày. Tính chiều dài đoạn đường đội công nhân dự định sửa.

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi chiều dài đoạn đường đội công nhân dự định sửa là: x (m) ,x > 0 Thời gian công nhân dự định sửa là: (ngày) Một ngày thực tế công nhân làm được: 40 - 10 = 30 (m) Thời gian công nhân thực tế sửa là: (ngày) Vì thời gian thực tế chậm hơn dụ định là 6 ngày nên ta có phương trình: Vậy chiều dài đoạn đường đội công nhân dự định sửa là 720 (m).

Gọi chiều dài đoạn đường đội công nhân dự định sửa là: x (m) ,x > 0

Thời gian công nhân dự định sửa là: x over 40 (ngày)

Một ngày thực tế công nhân làm được: 40 - 10 = 30 (m)

Thời gian công nhân thực tế sửa là: x over 30 (ngày)

Vì thời gian thực tế chậm hơn dụ định là 6 ngày nên ta có phương trình:

Vậy chiều dài đoạn đường đội công nhân dự định sửa là 720 (m).

1

Câu hỏi tương tự

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 600m, chiều dài hơn chiều rộng 190m. Tìm diện tích của thửa ruộng đó.

29

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG