Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z 1 , z 2 là nghiệm phức của phương trình . Khi đó giá trị là:

Gọi z1, z2 là nghiệm phức của phương trình z squared minus left parenthesis 2 i plus 1 right parenthesis z minus i minus 1 equals 0. Khi đó giá trị open vertical bar z subscript 1 squared minus z subscript 2 squared close vertical bar là:

  1. square root of 3

  2. 2 square root of 5

  3. 2 square root of 3

  4. square root of 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , mặt phẳng đi qua ba điểm A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3)có phương trình là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG