Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z 1 , z 2 là nghiệm phức của phương trình . Khi đó giá trị là:

Gọi z1, z2 là nghiệm phức của phương trình z squared minus left parenthesis 2 i plus 1 right parenthesis z minus i minus 1 equals 0. Khi đó giá trị open vertical bar z subscript 1 squared minus z subscript 2 squared close vertical bar là:

  1. square root of 3

  2. 2 square root of 5

  3. 2 square root of 3

  4. square root of 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxyhai điểm nguyên (hoành độ và tung độ là các số nguyên) A, Bđược gọi là “thân thiết” với nhau nếu A, Bkhác 0 và − 1 ≤ OA . OB ≤ 1 với Olà gốc tọa độ.Hỏi có tất cả ba...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG