Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z 1 , z 2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 -2z+ 2= . Tính giá trị của biểu thức P = 2 ∣ z 1 ​ + z 2 ​ ∣ + ∣ z 1 ​ − z 2 ​ ∣

Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 -2z+ 2= . Tính giá trị của biểu thức P =

  1. P = 6

  2. P = 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. P = 6

ĐÁP ÁN A.  P = 6

1

Câu hỏi tương tự

Công ty du lịch Thái Tài dự định tổ chức một tua xuyên Việt. Công ty dự định nếu giá mua là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham gia, công ty quyết định giảm ...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG