Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z 1 , z 2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 -2z+ 2= . Tính giá trị của biểu thức P = 2 ∣ z 1 ​ + z 2 ​ ∣ + ∣ z 1 ​ − z 2 ​ ∣

Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 -2z+ 2= . Tính giá trị của biểu thức P =

  1. P = 6

  2. P = 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. P = 6

ĐÁP ÁN A.  P = 6

1

Câu hỏi tương tự

Có một cơ sở in sách xác định rằng: Diện tích của toàn bộ trang sách làS (cm 2 ). Do yêu cầu kỹ thuật nên dòngđầu và dòng cuối đều phải cách mép (trên và dưới) trang sách là (cm). Lề bên trái và bên p...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG