Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z là nghiệm âm nhỏ nhất của phương trình 0,05 x = Phần nguyên của z là:...

Gọi z là nghiệm âm nhỏ nhất của phương trình 0,05x = open parentheses 2 square root of 5 close parentheses to the power of 5 x cubed plus 7 x squared minus 3 x end exponent Phần nguyên của z là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại với biết vuông góc với mặt phẳng và hợp với một góc . Thể tích của khối chóp bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG