Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi y 1 , y 2 là 2 giá trị cực trị của đồ thị hàm số . Khi đó bằng:

Gọi y1, y2 là 2 giá trị cực trị của đồ thị hàm số y equals fraction numerator x squared minus m x plus m over denominator x minus 1 end fraction. Khi đó open vertical bar y subscript 1 minus y subscript 2 close vertical bar bằng:

  1. 4

  2. 2 square root of 5

  3. 2

  4. square root of 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình lo g 3 ​ ( x + 1 ) 2 3 x − 5 ​ − lo g 27 1 ​ ​ ( x + 1 ) 3 ≤ − 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG