Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi và là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Giá trị của bằng

Gọi  và  là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn . Giá trị của  bằng

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định Ta có: Khi đó Vậy phương án đúng là A.

Tập xác định

Ta có:

Khi đó

Vậy phương án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG