Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = ∣ ∣ ​ x + 2 x 2 + 2 m x + 4 m ​ ∣ ∣ ​ trên đoạn [-1;1] bằng 3. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số f(x) =  trên đoạn [-1;1] bằng 3. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

  1. 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. − 2 1 ​

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng 2a, vẽ tia Ax về phía điểm B sao cho điểm B luôn cách tia Ax một đoạn bằng a. Gọi H là hình chiếu của B lên tia, khi tam giác AHB quay quanh trục AB thì đường gấp khúc...

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG