Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số được lập từ tập A = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ... ; 9 } . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S , tínhxác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 30.

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số được lập từ tập . Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S, tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 30.

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Gọi số tự nhiên có 3 chữ số được lập từ tập A = { 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; ... ; 9 } là ab c ( a  = 0 ) khi đó số phần tử của tập S là: 9.10.10 = 900 ⇒ số phần tử của không gian mẫu là: n ( Ω ) = C 900 1 ​ = 900 Bộ 3 chữ số có tích bằng 30 là ( 1 ; 5 ; 6 ) ; ( 2 ; 5 ; 3 ) Từ 2 bộ 3 chữ số trên lập được 2.3 ! = 12 số tự nhiên có 3 chữ số mà tích các chữ số bằng 30. Khi đó gọi B là biến cố “chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 30” thì n ( B ) = 12 ⇒ P ( B ) = 900 12 ​ = 75 1 ​

Chọn A

Gọi số tự nhiên có 3 chữ số được lập từ tập  là  khi đó số phần tử của tập S là: số phần tử của không gian mẫu là: 

Bộ 3 chữ số có tích bằng 30 là 

Từ 2 bộ 3 chữ số trên lập được  số tự nhiên có 3 chữ số mà tích các chữ số bằng 30.

Khi đó gọi B là biến cố “chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 30” thì 

4

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên một nhóm 7 học sinh gồm 4 học sinh nam (trong đó có bạn Đức) và 3 bạn nữ (trong đó có bạn Tâm) thành một hàng ngang. Xác suất để xếp được giữa hai bạn nữ ngồi gần nhau có đúng hai bạn n...

19

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG