Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là tập giá trị nguyên m ∈ [ − 2020 ; ​ 2020 ​ ] để phương trình 2 sin 2 x + m sin 2 x = 2 m vô nghiệm. Tính tổng các phần tử của S

Gọi S là tập giá trị nguyên  để phương trình  vô nghiệm. Tính tổng các phần tử của S

  1. S=2020

  2. S=0

  3. S= -1

  4. S=1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C t a c o ˊ 2 sin 2 x = m sin 2 x = 2 m ⇔ 2. ( 2 1 − cos 2 x ​ ) + m sin 2 x = 2 m ⇔ m sin 2 x − cos 2 x = 2 m − 1 Phương trình vô nghiệm m 2 + ( − 1 ) 2 < ( 2 m − 1 ) 2 3 m 2 − 4 m > 0 ⇔ [ m < 0 m > 3 4 ​ ​ Do m nguyên và m ∈ [ − 2020 ; ​ 2020 ​ ] nên suy ra m ∈ { − 2020 ; − 2019 ; ... ; − 2 ; − 1 ; 2 ; ... ; 2019 ; 2020 } Vậy tổng các phần tử của S bằng -1

Chọn C

  

Phương trình vô nghiệm 

Do m nguyên và  nên suy ra 

Vậy tổng các phần tử của S bằng -1 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ , cho lần lượt là điểm biểu diễn của các số phức ; ; . Tọa độ điểm sao cho tứ giác là hình bình hành

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG