Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đường thẳng AC' của hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh b khi quay xung quanh trục AA'. Diện tích S là:

Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đường thẳng AC' của hình lập phương  ABCD.A'B'C'D' có cạnh b khi quay xung quanh trục AA'. Diện tích S là:

  1. πb squared

  2. πb squared square root of 2

  3. πb squared square root of 3

  4. πb squared square root of 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác vuông tại , , đường phân giác trong của cắt tại điểm . Vẽ nửa đường tròn tâm bán kính ( như hình vẽ). Cho và nửa đường tròn trên cùng quay quanh tạo nên các khối cầu và khối nón có thể tí...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG