Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2 x , y = 0 , x = 2 Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thi xong. Nêu người thứ nhất làm3 giờ, người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗingười hoàn thành công v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG