Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi R là bán kính, S là diện tích mặt cầu và V là thể tích khối cầu. Công thức nào sau sai

Gọi R là bán kính, S là diện tích mặt cầu và V là thể tích khối cầu. Công thức nào sau sai

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối cầu là V = 3 4 ​ π R 3 ,nên đáp án B sai.

Thể tích khối cầu là , nên đáp án B sai.
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho hình vuông có , và thuộc mặt phẳng . Giá trị bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG