Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 x 3 + 3 x 2 − 1 trên [ − 2 ; 1 ] .Tổng M + mbằng:

Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên  . Tổng Mm bằng: 

  1. 4 và -5 .

  2. 7 và -10 .

  3. 1 và -2

  4. 0 và -1

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có y ′ = 6 x 2 + 6 x , cho y ′ = 0 ⇔ { x = 0 x = − 1 ​ Ta có y ( − 2 ) = − 5 , y ( − 1 ) = 0 , y ( 0 ) = − 1 , y ( 1 ) = 4 Vậy

Chọn A

Ta có , cho 

Ta có  

Vậy M equals max for left square bracket negative 2 colon i right square bracket of   y equals y left parenthesis 1 right parenthesis equals 4 space v à space m equals min for left square bracket negative 2 colon i right square bracket of   y equals y left parenthesis negative 2 right parenthesis equals negative 5

 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG