Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi là nghiệm của phương trình . Tính

Gọi begin mathsize 16px style x subscript 1 comma x subscript 2 end style là nghiệm của phương trình begin mathsize 16px style 7 to the power of x squared minus 5 x plus 9 end exponent space equals space 343 end style.

Tính  begin mathsize 16px style x subscript 1 space plus space x subscript 2 end style

  1. begin mathsize 16px style x subscript 1 space plus space x subscript 2 space equals space 4 end style

  2. begin mathsize 16px style x subscript 1 space plus space x subscript 2 space equals space 6 end style

  3. begin mathsize 16px style x subscript 1 space plus space x subscript 2 space equals space 5 end style

  4. begin mathsize 16px style x subscript 1 space plus space x subscript 2 space equals space 3 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : Do đó tổng hai nghiệm

Ta có : 

Do đó tổng hai nghiệm  begin mathsize 16px style x subscript 1 space plus space x subscript 2 space equals space 5 end style

6

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình : có nghiệm

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG